SOLIDARITETS APPELL-Militærpolitiet organiserer forfølgelser mot demonstranter i Colombia!

Militærpolitiet i Colombia jakter på demonstranter som i flere dager har protestert mot den foreslåtte skattereformen som ville ha gått veldig hardt ut over arbeiderklassen. Det er døde, skadde, arresterte, bortførte og kvinner som har blitt voldtatt!


Til Barrikadene!

Til Barrikadene på norsk (og spansk) av Ohnesorg:


1. mai 2021: For en fri og kjempende fagbevegelse!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel.


Om angrepet på Kongressen i USA

IAA Sekretariat i Spania har i forbindelse med gårsdagens hendelser i USA kommet med en uttalelse som sier at anti-terrortjensen i USA har retta seg mot genuin folkelig motstand og å overvåke og ta ned sider til anarkister og syndikalister, og ikke ekstreme høyre.


Hovedtillitsvalgt i Schindler heis er avskjediget!

Hovedtillitsvalgt i Schindler er sparket/avskjediget, og bedriften og NHO valgte å fortsette fagforeningsknusingslinja. NHO`s taktikk går som nevnt ut på å samarbeide med LO byråkratiet sentralt, samtidig som de angriper de som forsvarer arbeiderklassens rettigheter lokalt!


Priama Akcia- IAA: Internasjonal uke mot ubetalte lønninger (12- 18. oktober)

Vi lever i et samfunn der vi må jobbe for penger for å overleve. Vi trenger penger til mat, bolig, utdanning, helsevesen, men også til kultur, rekreasjon, fritidsaktiviteter osv. Ofte sliter vi med å dekke alle kostnadene, så når vi ikke får betalt for arbeidet vårt i det hele tatt, er konsekvensene drastiske for oss og menneskene som er oss nær. Som svar på dette utbredte fenomenet besluttet International Workers 'Association (IWA-IAA) å avsette den tredje uka i oktober som den internasjonale uka mot ubetalt lønn.


Om IAAs aksjonsuke

Når det dreier seg om ubetalte lønninger, så gjelder det som i andre saker i det faglige arbeidet at aksjonene må bli drevet av de det gjelder. Det er bare arbeidsfolk selv som vet hvor skoen trykker. Å sette seg inn i lov- og avtaleverket er nødvendig, men det er enda viktigere å finne ut hvordan vi selv kan utøve en selvstendig kraft på arbeidsplassene ved direkte, solidariske aksjoner!


Jernbaneslusker - Kolofon forlag

Joar Tranøy har som nevnt på denne nettsida skrevet den meget fine og viktige boka "Slusk og syndikalister" på Maana forlag (Rjukan).  Og så kom den veldig sterke og viktige boka «Carl Olsen Tangen- Syndikalist og rebell» ut på Lanser forlag. Den (foreløpige) siste boka til Joar heter «Jernbaneslusker».


12. - 18. oktober- Internasjonal uke mot ubetalte lønninger - av IAA sekretariatet

I desember 2019 vedtok International Workers 'Association (IWA-IAA) på sin kongress i Melbourne, Australia, å organisere en internasjonal uke mot ubetalt lønn. Seksjonene i IWA ble enige om å utføre forskjellige aktiviteter i løpet av 3. uke i oktober for å rette oppmerksomheten mot det utbredte fenomenet ubetalt lønn og for å vise hvilke verktøy vi kan bruke for å bekjempe det.


ZSP-IAA- Solidaritet med de streikende i Hviterussland!

Hele verden følger situasjonen i Hviterussland med bekymring. Opprøret som har oppstått i det hviterussiske samfunnet vokser mot de autoritære myndighetene og det manifesteres i ulike former. Vi ser med interesse og beundring ikke bare på massedemonstrasjonene, men også streikene i ulike yrker som uttrykker sinnet til den lokale arbeiderklassen mot tyranniet. Vi håper at streikene til slutt blir til en universell kamp som vil føre til at diktatoren Alexander Lukasjenko blir styrta.