Pressemelding: Konferanser angående bakterien Xylella fastidiosa

Landarbeidere I Sør Spania er bekymret når det gjelder informasjonen angående Xylella fastidiosa.Bakterien er ifølge Mattilsynet en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag


Postarbeidere går til aksjoner i Polen: Ledelsen går etter søsterorganisasjonen ZSP-IAA

I den siste tida har en epidemi av viruset "Carrier Pigeon Flu" spredt seg til over 40 postkontorer over hele Polen. Influensaen, som er preget av generelle plager, skyldes overarbeid på grunn av dårlige arbeidsforhold og har stor innvirkning på helsen. Det var derfor postarbeidere ble rådet å oppsøke sine leger, noe som har resultert i en stor mengde sykemeldinger. I noen byer er så mange som 1/3 av de ansatte blitt syke og i noen mindre byer jobber ingen.


General streiken i Frankrike 5. februar

Var bare 56 000 som deltok i hele Frankrike ifølge fransk politi, men det var selvsagt langt, langt flere! De gule vestene og fagforeninger marsjerte denne gangen sammen.


CNT-AIT Frankrike: Solidaritet med de sosiale protestene i Frankrike- de «gule vestene»: Motstand mot kapitalismen, utbyttinga og staten

De gule vestene oppfordrer til streik i Frankrike fra den 5. februar. Søsterorganisasjonen vår i Frankrike, CNT-AIT, støtter streiken og oppfordrer til solidaritetsaksjoner i alle land for å kreve løslatelse av de arresterte. CNT-AIT har deltatt i bevegelsen fra begynnelsen av og kommer her med denne appellen!


Arbeidskjøperne og staten er på offensiven, men hva gjør fagbevegelsen?

"Den Norske Modellen" er et korporativt, trepartssamarbeide, dvs. klassesamarbeid mellom arbeidskjøpere, staten og fagbevegelsen. Fagbevegelsen underlegger seg de rammene som staten setter, og det er opprettet et forutsigbart forhandlingssystem. Arbeidskjøperne og staten binder opp fagbevegelsen med fredsplikt, mens de benytter "styringsretten" sin til å endre lønns og arbeidsvilkår!


Møte og fest den 27. oktober 2018!

Vi synes jubileumsmøtene i 2016 og 2017 var så vellykkete at vi inviterer til nytt møte og fest i Oslo på lørdag den 27.10 i et velhus.


1. mai 2018: For en fri og kjempende fagbevegelse!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!


Tariffoppgjør og mellom tariffoppgjørene: Arbeidskjøperne fører kamp, men hva gjør fagbevegelsen?

Det norske systemet, kalt den norske modellen, er et klassesamarbeidssystem mellom arbeidskjøpere, staten og fagbevegelsen. Fagbevegelsen underlegger seg de rammene som staten setter, og det er opprettet et forutsigbart forhandlingssystem. Når tariffoppgjøret er over, viser flere artikler i denne nettsida hvordan arbeidskjøperne og staten hver dag i tariffperioden benytter «styringsretten» sin til å angripe lønns- og arbeidsvilkår og faglige rettigheter.


Hvorfor blir havnearbeiderne angrepet på så bred front samtidig?

Havnearbeidernes fagorganisasjoner blir forsøkt knust i flere land, og i Norge har NHO, Bedriftsforbundet, Oslo havn, havnesjefer, bedrifter og rederier samla seg til angrepene på havnearbeiderne. Hvorfor vil sjefene ha hele denne yrkesgruppa, tariffavtalene deres og den kulturen de representerer, vekk fra havne-Norge? Vi gjengir her Vegard Holms svar på dette i artikkelen «Bytt ut gummisålene».*


Protestèr mot trakassering/utbytting av en CNT-AIT arbeider (Spania) ved «Residence Mirador Roda de Bara»!

IAA har mottatt denne appellen fra vår søsterorganisasjon CNT-AIT i Spania. NSF-IAA har protestert, og vi oppfordrer alle andre, både organisasjoner og enkeltpersoner, til å gjøre det samme!