IWA-AIT.ORG

Statement issued for the 8th March Women Strike - CNT AIT Granada

Postal Workers take action; Management goes after ZSP

Solidarity with the Social Protests in France: Resistance to Capitalism, Exploitation!and the State!

Pressemelding: Konferanser angående bakterien Xylella fastidiosa


Landarbeidere I Sør Spania er bekymret når det gjelder informasjonen angående Xylella fastidiosa.Bakterien er ifølge Mattilsynet en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag

Les mer..


Postarbeidere går til aksjoner i Polen: Ledelsen går etter søsterorganisasjonen ZSP-IAA


I den siste tida har en epidemi av viruset "Carrier Pigeon Flu" spredt seg til over 40 postkontorer over hele Polen. Influensaen, som er preget av generelle plager, skyldes overarbeid på grunn av dårlige arbeidsforhold og har stor innvirkning på helsen. Det var derfor postarbeidere ble rådet å oppsøke sine leger, noe som har resultert i en stor mengde sykemeldinger. I noen byer er så mange som 1/3 av de ansatte blitt syke og i noen mindre byer jobber ingen.

Les mer..


General streiken i Frankrike 5. februar


Var bare 56 000 som deltok i hele Frankrike ifølge fransk politi, men det var selvsagt langt, langt flere! De gule vestene og fagforeninger marsjerte denne gangen sammen.

Les mer..


CNT-AIT Frankrike: Solidaritet med de sosiale protestene i Frankrike- de «gule vestene»: Motstand mot kapitalismen, utbyttinga og staten


De gule vestene oppfordrer til streik i Frankrike fra den 5. februar. Søsterorganisasjonen vår i Frankrike, CNT-AIT, støtter streiken og oppfordrer til solidaritetsaksjoner i alle land for å kreve løslatelse av de arresterte. CNT-AIT har deltatt i bevegelsen fra begynnelsen av og kommer her med denne appellen!

Les mer..


Arbeidskjøperne og staten er på offensiven, men hva gjør fagbevegelsen?


"Den Norske Modellen" er et korporativt, trepartssamarbeide, dvs. klassesamarbeid mellom arbeidskjøpere, staten og fagbevegelsen. Fagbevegelsen underlegger seg de rammene som staten setter, og det er opprettet et forutsigbart forhandlingssystem. Arbeidskjøperne og staten binder opp fagbevegelsen med fredsplikt, mens de benytter "styringsretten" sin til å endre lønns og arbeidsvilkår!

Les mer..