NSF-IAA løpeseddel om den harde arbeidskonflikten ved ABB i Cordoba: De streikende er blitt sagt opp og erstattet av ADECCO!

ABB i Cordoba har sagt opp de streikende arbeiderne og engasjert ADECCO. Solidaritet med de streikende arbeiderne ved EULEN-ABB!

CNT-AIT, søsterorganisasjonen vår i Spania, fikk fotfeste og dannet en klubb i firmaet EULEN-ABB i Cordoba for to år siden. Det har siden da vært en rekke konflikter og forholdene førte til at arbeiderne gikk ut i streik fra den 28. november 2011. Nå har alle arbeiderne blitt sagt opp i et forsøk på å knuse streiken og alle forsøk på å bedre arbeidsforholdene!

CNT-AIT  Cordoba forklarer bakgrunnen for konflikten med at det i disse to årene har vært en rekke konflikter med selskapet: Det har stått om jobbsikkerhet og mot oppsigelser og represalier, kampen for anvendelsen av en rettferdig tariffavtale og for overholdelse av Helse- Miljø- Sikkerhets (HMS) regler.

ABB sa opp kontrakten med firmaet EULEN i slutten av desember og engasjerte på nyåret EUROCEN-ADECCO  som er ”spesialister” på outsourcing. Alle ansatte i EULEN-ABB ble sagt opp, men streiken fortsetter og de streikende trenger all den støtten de kan få!

Både CNT-AIT (og IAA) oppfordrer til masse sendinger av fakser og at det foretas andre solidariske handlinger som støtter arbeiderne i deres kamp mot de multinasjonale selskapene ABB og ADECCO!

Vis Solidaritet!

Eulen selskaper
http://www.eulen.com/ Gå til "EULEN en el mundo"

ABB selskaper
http://www.abb.com/ Gå til høyre på nettstedet: "Where you find us"

Eurocen-Spain
http://www.eurocen.com/es-ES/Oficinas/Pages/default.aspx

Eurocen er en del av Adecco
http://www.adecco.com/en-US/Pages/Worldwide.aspx


 Skrevet av Johannes Johansen @ Tue, 17 Jan 2012 21:22:12 +0000