Solidaritetsdag 4. februar- Konflikt mot Nasjonalbiblioteket i Madrid

Våre kamerater i CNT-AIT i Madrid startet i september 2010 en konflikt mot det spanske Nasjonalbiblioteket for å gjeninnsette tre kamerater som hadde blitt oppsagt. De ble oppsagt på grunn av at de hadde gått imot bibliotekets politikk med å benyttet seg av outsourcing og innleid arbeidskraft i stor skala.

Mange arbeidere hadde påvist ulovlige forhold ved Nasjonalbiblioteket, og den nåværende administrasjonen svarte med represalier og masseoppsigelser av de mer enn 400 innleide arbeiderne som er/var gjenstand for ulovlig utbytting.

Alt dette til tross for at det hadde lønt seg å ansette arbeiderne fast i Nasjonalbiblioteket. Tall viser også at de offentlige budsjettene for bibliotekene i Spania hadde spart 40% av utgiftene hvis de hadde ansatt folk fast.

Vi i Norsk Syndikalistisk Forbund -IAA viser solidaritet med våre kamerater som er i konflikt mot outsourcing/ innleie i Nasjonalbiblioteket i Spania. Vi gjør også dette  fordi det er tatt initiativet til en europeisk Solidaritetsdag den 4. februar mot kutt i offentlige biblioteker!

Norsk Syndikalistisk Forbund -IAA har i solidaritet med våre kamerater et veldig klart krav: Faste ansettelser for de 400 innleide arbeidere i Nasjonalbiblioteket i Spania og arbeidet tilbake for de oppsagte! Vi er ikke alene i å kreve dette på Solidaritetsdagen. Mange bibliotekarer og brukere har gått gatene og vil gjøre det den 4. februar for å protestere for kravet - Ikke flere kutt i bibliotekene!

IAA`s seksjoner viser solidaritet foran offentlige biblioteker i Europa den 4. februar 2012 for å gå imot kutt, for å forsvare arbeidsplassene til kameratene våre og for å protestere mot ulovlig outsourcing/innleie i offentlige biblioteker. Vi kjenner visa fra før: Offentlige penger går til bedriftene og så blir det kuttet i tjenester og tilbud!

Ikke flere kutt i bibliotekene!
For gjeninnsettelse av oppsagte arbeidere i Madrid!
For faste ansettelser i bibliotekene!


(Fra løpeseddel)
 Skrevet av Johannes Johansen @ Wed, 01 Feb 2012 18:16:37 +0000