15. september er Aksjonsdag i forbindelse med støtte til sjåfører som leverer Domino`s Pizza i Brisbane!

 

ASF-IWA i Australia har oppfordret søsterorganisasjoner i IAA , andre venner og støttespillere i å gjennomføre en Aksjonsdag rundt om i verden den 15. september til støtte for kampanjen for rettferdig lønn for sjåfører som leverer pizza hos Domino`s Pizza i Brisbane. De fikk  lønna kuttet med 19%  av Domino`s Pizza Enterprises ledelse i april. Sjåførene har organisert seg i ASF, og NSF-IAA vil delta i en støtteaksjon i Oslo den 15. september!

NSF-IAA ArbeidsutvalgetSkrevet av LS av NSF @ Mon, 10 Sep 2012 15:18:52 +0000