1. mai 2014 - Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk!

Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Vi håper at det blir klarere for stadig flere at det er staten og kapitalen som dikterer vilkårene og at dette ikke kan fortsette. Den kapitalistiske krisa kaster sminka og viser klart at vi lever i et økonomisk diktatur som har en demokratisk fasade. De eksisterende, korporative fagbevegelsene er serviceorganisasjoner som står på ryggen vår istedenfor som støtte i ryggen, og vi trenger en fri og kjempede fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk! Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Lover og tariffavtaler/bindende overenskomster med fredsplikt hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner.

Staten med sin autoritære oppbygning kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi arbeider for et reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

For en fri og kjempende fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk!
 

Kontakt:
Norsk Syndikalistisk Forbund - IAA
Postboks 1977,
0121 Oslo
Norge
E-post: nsf_iaa@hotmail.comSkrevet av LS av NSF @ Thu, 24 Apr 2014 19:51:10 +0000