Santander bank – Isban: Det blir en ny Internasjonal Aksjonsdag den 11. september 2014

Den spanske fagforeningen CNT-AIT, har via fagforeningen Sindicato de Tele-comunicaciones y Servicios Informáticos (STSI), som er medlem av CNT-AIT i Madrid, oppfordrer til å vise solidaritet med arbeidere i kamp i Santander bank og Isban den 11. september!

Konflikten mot Santander Bank - Isban trappes opp og det var internasjonale aksjonsdager den 1.oktober, 12. desember , 6 mars og 5. juni, men det er fortsatt ingen vilje til dialog fra selskapet.

Etter at de kvittet seg med en CNT-AIT tillitsvalgt som helt klart ble urettmessig oppsagt og forflyttet, oppfordrer Internasjonale Arbeider Assosiasjon (IAA) arbeiderne til ikke å la seg passivisere!

Det blir en rettssak om oppsigelsen den 29. september. Arbeidere må ikke sitte stille og akseptere massiv outsourcing og oppsplittinger av bedrifter samt angrep mot tillitsvalgte, men isteden reagere og aksjonere faglig!

En urett mot en er en urett mot alle!!


Solidarisk hilsen
NSF-IAA Arbeidsutvalget

 

 Skrevet av LS av NSF @ Wed, 10 Sep 2014 16:22:07 +0000