For 100 år siden: IAAs stiftelseskongress ble avbrutt to ganger av tysk politi!

Da den syndikalistiske internasjonalen, Internasjonale Arbeider- Assosiasjon, holdt sin stiftelseskongress ved årsskiftet 1922-1923, var det mot en bakgrunn av store omveltninger. Første verdenskrig var avsluttet noen år tidligere, en krig som umiddelbart ble fulgt av omfattende revolusjonære bevegelser i en rekke land, og satte varige trender i verdens utvikling.