Hva er syndikalisme?

Syndikalisme kommer fra det franske ordet syndicat å betyr fagforening. Syndikalismen er en venstreside ideologi som oppstod i Vest-Europa på tidlig 1900-tallet. Ideologien er basert rundt fagforeninger og at arbeiderne oppnår sine rettigheter gjennom fagforeningen.