Vedtekter

  • Vårt mål er at alle arbeidsplassorganisasjoner, fagforeninger og klubber skal kjempe etter slike retningslinjer.
  • Arbeiderbevegelser- våre klasseorganisasjoner- må styres nedenfra og opp, fullt kontrollert av massene på alle plan.
  • Enhver som ikke er tilknyttet overklassen eller dens voldsapparat, men som vil arbeide for at norsk fagbevegelse gjennom sine grunnorganisasjoner skal utvikle seg til en slik bevegelse, kan bli medlem av Norsk Syndikalistisk Forbund / I.A.A.

Norsk Syndikalistisk Forbund / I.A.A. består av Lokale Samorganisasjoner (LS) som slutter seg sammen i det landsomfattende forbund. LS er forbundets grunnorganisasjoner. De utvikler sin organisering og virksomhet ut fra lokale betingelser.

NSF`s virksomhet utvikles i felleskap mellom lokallagene, og følger den myndighet som blir gitt av disse. Tillitsvalgte i NSF / I.A.A. er under full kontroll og kan når som helst fjernes av det organ som har valgt dem til vervet.

Norsk Syndikalistisk Forbund / I.A.A er en praktisk arbeiderorganisasjon. Medlemmene er aktive i klassekampen etter sine muligheter. Teoretiske diskusjoner bør ha et praktisk utgangspunkt og et klart mål.

Norsk Syndikalistisk Forbund / I.A.A`s medlemmer anerkjenner flertallsvedtak i felles saker på alle plan. Alle saker løses ved diskusjon eller avstemning etter diskusjon. LS `ene har stemmer på landsmøtet etter følgende regel:

5-10 medlemmer                   =1 stemme

10 medlemmer og flere         =2 stemmer

Kontigenten er for tiden 60 kr pr. kvartal, dvs. 240 kroner i året for helt betalende, og halv kontingent for: Arbeidsløse, pensjonister, skoleelever, dvs. folk med lav inntekt. Det kan også søkes om kontingent fritak. I tillegg kommer kontigenten til I.A.A. som for tiden er 1 dollar pr. måned pr. medlem.