IWA-AIT.ORG

The IWA Supports Actions against TNS and Accomplices

Amnesty for the Oil Workers of las Heras

Anarcho-syndicalist actions in 13 countries against Santander Bank, Isban and Panel Sistemas

1. mai 2014 - Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk!


Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Les mer..


Gjeninnsett oppsagt CNT-AIT medlem i TNS-Demoscopia!


Etter mer enn fem år etter opprettelsen CNT-AIT klubben i Madrid  i TNS – Demoscopia som er et markedsanalyse og informasjonsselskap, og etter forfølgelse og trusler som hadde til hensikt å svekke/motarbeide fagforeningsaktiviteten, ble et CNT medlem sparket i november 2013 med den falske begrunnelsen at han hadde vært for lite produktiv i arbeidet.

Les mer..


5. april - Stormønstring til støtte for havnearbeidernes kamp!


Facebook sida ”Solidaritet med havnearbeiderne” opplyser at det blir stormønstring på Youngstorget kl. 14.00 på lørdag den  5. april til støtte for havnearbeidernes kamp for tariffavtale og mot NHOs og arbeidsgivernes angrep.

Les mer..


Amnesti for oljearbeiderne i las Heras i Argentina!


NSF-IAA har via vår søsterorganisasjon i Argentina, FORA-AIT, fått opplysinger om undertrykkelse, fengsling og harde dommer mot oljearbeidere las Heras. Det er en internasjonal aksjonsdag til støtte for arbeiderne den 24. mars!

Les mer..


21. mars 2014: Internasjonale aksjoner mot oppsigelser i Portinox i Granada!


Vi har fra CNT-AIT i Granada via Internasjonalen (IAA) fått informasjon om at de har gående en konflikt angående oppsigelser som er gjennomført i firmaet Portinox. Portinox tilhører Teka Gruppen og 10 arbeidere ber om gjeninnsettelse av 13 personer som er blitt oppsagt. En av dem var fagforeningsrepresentanten til CNT-AIT og 9 andre arbeidere.. En annen fagforening krever også gjeninnsettelse av de oppsagte!

Les mer..