IWA-AIT.ORG

Against the Illegal Assignment of Workers in Indra

Let's Work towards a Greater Participation of Women in our Movement!

International Actions against Amazon and Manpower

Internasjonal Aksjonsuke fra 23-29 mars: Mot ulovlig anskaffelse av arbeidstakere i Indra!Indra er et stort teknologi- og konsulentfirma basert i Spania. Det har milliarder i årlig omsetning og kontorer over hele verden. Det er også et selskap som ulovlig gir oppdrag til arbeidere i Spania, ved hjelp av tvilsomme mellommenn for å unngå direkte sysselsetting. Sammenlikn for eksempel her med den siste Norwegian konflikten hvor Norwegian ville ansette flyverne i bemanningsbyråer. Denne saken i Spania har derfor stor prinsipiell betydning! 

Les mer..


Om arbeidskjøpernes ”styringsrett” i ulvetider


Verkstedsoverenskomsten 15. april 1907: "...anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele
arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder, de finner tjenelig , og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserede eller ikke,..”

Les mer..


Bakgrunn for den norske Nykorporatismen - kalt Den Norske Modellen


Ordet korporasjon kommer av det latinske ordet corpus, som betyr kropp. Det italienske ordet "corporazione" er avledet av dette og betyr laug eller organisasjon. Korporatismen forbindes gjerne med Mussolinis fascisme og dens omfattende statlige angrep spesielt mot fagbevegelsen og alle former for åpen klassekamp. Korporasjonene skulle da være en sammensmelting av interessene til arbeidsgiverne, staten og arbeids-takerne. Et uttalt mål i "Carta del lavori" fra 1927 var å skape solidaritet "mellom de forskjellige grupper innen produksjonen, og å utjevne de motstridende interesser mellom arbeidsgivere og arbeidere, slik at at disse foreldede interesser blir underordnet produksjonsinteressen som sådan."*

Les mer..


SOLIDARITET med oppsagt CNT-AIT medlem i Leon og oppsagte CNT-AIT medlemmer i Valladolid!


Arbeidskjøperne går til frontalangrep mot faglige rettigheter i flere land. Medlemmer i søsterorganisasjonen vår CNT-AIT- blir møtt med oppsigelser over hele Spania. Vi viser til flere støtteaksjoner på denne nettsida, og oppfordrer her til solidaritet med oppsagte CNt-AIT meldemmer.

Les mer..


26.-31. januar 2015: Internasjonal Aksjonsuke mot AMAZON og MANPOWER!


Søsterorganisasjonen vår i Polen - kalt ZSP- oppfordrer til aksjoner mot Amazon og Manpower fra 26. til 31. januar, 2015. Adecco eller Randstad vikarbyråer som Amazon bruker kan også demonstreres mot. Arbeidere ved Amazon i Polen kjemper mot irregulære og dårlige arbeidsforhold!

Les mer..