IWA-AIT.ORG

International Actions against Amazon and Manpower

First Round of the Bout against Arvato-Qualytel

Week of Action against Amazon and Manpower (Adecco, Ranstad)

Om arbeidskjøpernes ”styringsrett” i ulvetider


Verkstedsoverenskomsten 15. april 1907: "...anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele
arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder, de finner tjenelig , og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserede eller ikke,..”

Les mer..


Bakgrunn for den norske Nykorporatismen - kalt Den Norske Modellen


Ordet korporasjon kommer av det latinske ordet corpus, som betyr kropp. Det italienske ordet "corporazione" er avledet av dette og betyr laug eller organisasjon. Korporatismen forbindes gjerne med Mussolinis fascisme og dens omfattende statlige angrep spesielt mot fagbevegelsen og alle former for åpen klassekamp. Korporasjonene skulle da være en sammensmelting av interessene til arbeidsgiverne, staten og arbeids-takerne. Et uttalt mål i "Carta del lavori" fra 1927 var å skape solidaritet "mellom de forskjellige grupper innen produksjonen, og å utjevne de motstridende interesser mellom arbeidsgivere og arbeidere, slik at at disse foreldede interesser blir underordnet produksjonsinteressen som sådan."*

Les mer..


SOLIDARITET med oppsagt CNT-AIT medlem i Leon og oppsagte CNT-AIT medlemmer i Valladolid!


Arbeidskjøperne går til frontalangrep mot faglige rettigheter i flere land. Medlemmer i søsterorganisasjonen vår CNT-AIT- blir møtt med oppsigelser over hele Spania. Vi viser til flere støtteaksjoner på denne nettsida, og oppfordrer her til solidaritet med oppsagte CNt-AIT meldemmer.

Les mer..


26.-31. januar 2015: Internasjonal Aksjonsuke mot AMAZON og MANPOWER!


Søsterorganisasjonen vår i Polen - kalt ZSP- oppfordrer til aksjoner mot Amazon og Manpower fra 26. til 31. januar, 2015. Adecco eller Randstad vikarbyråer som Amazon bruker kan også demonstreres mot. Arbeidere ved Amazon i Polen kjemper mot irregulære og dårlige arbeidsforhold!

Les mer..


Generalstreik den 28. januar: Til kamp mot midlertidige jobber! Støtt havnearbeidernes kamp!Kapital og Stat går til angrep på arbeidsfolks levevilkår og rettigheter over hele verden, og det skjer med økt intensitet i Norge.. Det ser vi for eks. på kampanjen mot havnearbeiderne, statens holding til lærernes krav og streik i sommer og til en rekke liberaliseringer i lovverket. Nå skal det ifølge regjeringa tillates økt bruk av midlertidige jobber, og det er utlyst en generalstreik på 2 timer den 28. januar!

Les mer..