IWA-AIT.ORG

A Comrade has Left Us

100th Anniversary of the Norwegian Syndicalist Federation: 1916 – 2016

Statement of the XXVI Congress

Steile fronter ved Kone heis!


Også dette eksempelet viser at  arbeidskjøperne turer fram , mens arbeiderne er bundet av fredplikten. De tillitsvalgte har trukket seg fra sine verv.

Les mer..


Arbeidskjøperne angriper faglige rettigheter med henvisning til ”styringsretten”, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten!


Styringsretten betyr at arbeidskjøperne har rett til å lede og fordele arbeidet etc slik det allerede ble fastsatt i Verkstedsoverenskomsten av 15. april 1907: "..anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder de finner tjenelig, og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserte eller ikke,..”

Les mer..


Arbeidskjøpernes offensiv: PostNord og NHO krever at tillitsvalgte skal fratre!


Det norske PostNord AS er en del av PostNord AB. Selskapet ble dannet da Post Danmark  AS og Posten AB i Sverige fusjonerte. PostNord AB foretar et råkjør mot faglige rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår, og i Sverige har dette til og med ført til at statsminister Löfven har reagert etter at Svenska Dagbladet har dokumentert saker. Bransjerådet for spedisjon i Transportarbeiderforbundet mener PostNord og NHO ikke er troverdige i begrunnelsen for fratredelseskravet, og hevder i en uttalelse at PostNord driver fagforeningsknusing.

Les mer..


Høyesterettsdommen i Holshipsaken: Et nytt, kraftig angrep på faglige rettigheter!


Det et nettopp falt en dom i Høyesterett som gir arbeidskjøperne i Holship medhold. Dommen vil bli brukt, ikke bare mot havnearbeiderne, men også mot andre yrkesgrupper, i arbeidskjøpernes offensiv mot arbeidernes faglige rettigheter og levevilkår.

Les mer..


Om 17. mai-slaget på Rjukan i 1914 og andre tumulter i ny bok om syndikalismen


Det er kommet en ny bok om syndikalismen, hvilket er en altfor sjelden hendelse. Vi gjengir derfor nedenfor det som forlaget Maana skriver om boka. Joar Tranøy har skrevet boka!

Les mer..