IWA-AIT.ORG

Statement issued for the 8th March Women Strike - CNT AIT Granada

Postal Workers take action; Management goes after ZSP

Solidarity with the Social Protests in France: Resistance to Capitalism, Exploitation!and the State!

Ny bok!! Carl Olsen Tangen - Syndikalist og rebell!


Boka er skrevet av Joar Tranøy og anbefales på det varmeste! Den beskriver Carl Olsen Tangens barndom, oppvekst, livet som jernbaneslusk, politisk aktivist, militærnekter, fengselsopphold, kritiker av fengsel og rettsvesen.

Les mer..


Overvåkingskapitalismens tidsalder


Alle er de størst, eller er blant, største selskapene i verden: Amazon- driver med varehandel, Uber-transport, Facebook-personopplysninger og kommunikasjon. Google med kartlegging av informasjoner og påvirkning av adferd. Google, Apple, Samsung-mobiltelefoner, såkalte smarttelefoner-som brukes til stordataanalyser og utvikling av kunstig intelligens. (KI)

Les mer..


Pressemelding: Konferanser angående bakterien Xylella fastidiosa


Landarbeidere I Sør Spania er bekymret når det gjelder informasjonen angående Xylella fastidiosa.Bakterien er ifølge Mattilsynet en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag

Les mer..


Postarbeidere går til aksjoner i Polen: Ledelsen går etter søsterorganisasjonen ZSP-IAA


I den siste tida har en epidemi av viruset "Carrier Pigeon Flu" spredt seg til over 40 postkontorer over hele Polen. Influensaen, som er preget av generelle plager, skyldes overarbeid på grunn av dårlige arbeidsforhold og har stor innvirkning på helsen. Det var derfor postarbeidere ble rådet å oppsøke sine leger, noe som har resultert i en stor mengde sykemeldinger. I noen byer er så mange som 1/3 av de ansatte blitt syke og i noen mindre byer jobber ingen.

Les mer..


General streiken i Frankrike 5. februar


Var bare 56 000 som deltok i hele Frankrike ifølge fransk politi, men det var selvsagt langt, langt flere! De gule vestene og fagforeninger marsjerte denne gangen sammen.

Les mer..