IWA-AIT.ORG

First Round of the Bout against Arvato-Qualytel

Week of Action against Amazon and Manpower (Adecco, Ranstad)

Call for International Solidarity Actions against Repression in Spain

Generalstreik den 28. januar: Til kamp mot midlertidige jobber! St√łtt havnearbeidernes kamp!Kapital og Stat går til angrep på arbeidsfolks levevilkår og rettigheter over hele verden, og det skjer med økt intensitet i Norge.. Det ser vi for eks. på kampanjen mot havnearbeiderne, statens holding til lærernes krav og streik i sommer og til en rekke liberaliseringer i lovverket. Nå skal det ifølge regjeringa tillates økt bruk av midlertidige jobber, og det er utlyst en generalstreik på 2 timer den 28. januar!

Les mer..


19-20 januar og 4-5 februar: Aksjonsdager mot Citibank (Polen)


ZSP-IWA, søsterorganisasjonen vår i Polen, oppfordrer til aksjoner mot Citibank fra 19 - 20 januar og/eller 4-5 februar. Sakene gjelder diskriminering og trakassering, herunder seksuell trakassering, i selskapet.

Les mer..


Internasjonale solidaritetsaksjoner i uke 3- 2015I


Vi orienterer i denne artikklene om to solidaritetsaksjoner som foregår i uke 3: Fra 12-17 januar er det Aksjonsuke mot firmaene Orange og Arvato-Qualytel i solidaritet med oppsagte arbeidere, og den 16. januar er Aksjonsdag mot undertrykkelse i Spania!

Les mer..


B√łtefondstafett for bryggesjauerne


Siden starten av streiken, har sjauere og aktivister kjempet mot lockout i Mosjøen og streikebryteri i Tromsø. Siden i sommer har de også fått politiet å hanskes med når de står streikevakt.

Les mer..


Internasjonal Aksjonsuke fra 13. til 19. oktober: Solidaritet med oppsagt CNT-AIT medlem i firmaet Truck and Wheel/ BMW Spanish Central Wharehouse!


Medlemmet er organisert i CNT-AIT Guadalajara (Spania) og ble sagt opp på grunn av sin faglige aktivitet. CNT sier at kampen foregår både mot Truck and Wheel som er transport og logistikk firmaet som sa opp arbeideren, og BMW som eier varehuset og som gir ordre om forretningspolitikken til under-leverandøren Truck and Wheel.

Les mer..