IWA-AIT.ORG

Solidarity with Uber drivers!

May Day and the Libertarian Workers' Movement

A Comrade has Left Us

Aksjonsdag den 9. september: Solidaritet med Über-sjåfører i Indonesia!


Über er et selskap som tilbyr lave billettpriser til kundene. Sjåførene må betale en høy kommisjon til Über, dette fører til lave lønninger. Sjåfører over hele verden har protestert mot Ubers utnyttelse av sjåfører. I Indonesia har sjåfører organisert i KUMAN, sammen med kamerater fra PPAS, organisert protester og streik mot de dårlige arbeidsforholdene, og flere protester og streiker blir planlagt.

Les mer..


Revolusjonære syndikalister på Rjukan


Dette er en «historisk» artikkel av Joar Tranøy* om arbeiderkamp og syndikalismen på Rjukan, som vi gjengir i forbindelse med 100 års jubileet til NSF. Men les den likevel med tanke på situasjonen i dag. Arbeidskjøperne turer fram og raserer rettigheter, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten. Og makten til «reformistene» må selvsagt utfordres - nå som den gang!

Les mer..


1. mai 2017: Mot Statens og Kapitalens offensiv -Direkte Aksjoner og Solidaritet!


Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Les mer..


Steile fronter ved Kone heis!


Også dette eksempelet viser at  arbeidskjøperne turer fram , mens arbeiderne er bundet av fredplikten. De tillitsvalgte har trukket seg fra sine verv.

Les mer..


Arbeidskjøperne angriper faglige rettigheter med henvisning til ”styringsretten”, mens arbeiderne er bundet av fredsplikten!


Styringsretten betyr at arbeidskjøperne har rett til å lede og fordele arbeidet etc slik det allerede ble fastsatt i Verkstedsoverenskomsten av 15. april 1907: "..anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder de finner tjenelig, og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserte eller ikke,..”

Les mer..