IWA-AIT.ORG

Amnesty for the Oil Workers of las Heras

Anarcho-syndicalist actions in 13 countries against Santander Bank, Isban and Panel Sistemas

Self-organization and Struggle is a Powerful Weapon for Women

5. april - Storm√łnstring til st√łtte for havnearbeidernes kamp!


Facebook sida ”Solidaritet med havnearbeiderne” opplyser at det blir stormønstring på Youngstorget kl. 14.00 på lørdag den  5. april til støtte for havnearbeidernes kamp for tariffavtale og mot NHOs og arbeidsgivernes angrep.

Les mer..


Amnesti for oljearbeiderne i las Heras i Argentina!


NSF-IAA har via vår søsterorganisasjon i Argentina, FORA-AIT, fått opplysinger om undertrykkelse, fengsling og harde dommer mot oljearbeidere las Heras. Det er en internasjonal aksjonsdag til støtte for arbeiderne den 24. mars!

Les mer..


21. mars 2014: Internasjonale aksjoner mot oppsigelser i Portinox i Granada!


Vi har fra CNT-AIT i Granada via Internasjonalen (IAA) fått informasjon om at de har gående en konflikt angående oppsigelser som er gjennomført i firmaet Portinox. Portinox tilhører Teka Gruppen og 10 arbeidere ber om gjeninnsettelse av 13 personer som er blitt oppsagt. En av dem var fagforeningsrepresentanten til CNT-AIT og 9 andre arbeidere.. En annen fagforening krever også gjeninnsettelse av de oppsagte!

Les mer..


8 mars - hymnen til Mujeres Libres


http://www.youtube.com/watch?v=ya0NMF8l35s

Les mer..


Internasjonal Aksjonsdag den 6. mars 2014 mot Santander bank - Isban i solidaritet med arbeidere i kamp!


Den spanske fagforeningen CNT-AIT, har via fagforeningen Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos (STSI), som er medlem av CNT-AIT i Madrid, oppfordrer til å vise solidaritet med arbeidere i kamp i Santander bank og Isban den 6 mars Konflikten mot Santander Bank - Isban fortsetter å øke og det var internasjonale aksjonsdager den 1.oktober og 12. desember, men det er fortsatt ingen vilje til dialog fra selskapet.

Les mer..