IWA-AIT.ORG

Solidarity with Ali and All Victims of State and Religious Terror

Conflict with OZ Dive maky

Clarification Regarding the Libertarian Federation of Mexico

For 99 år siden: NSF skulle knuses og utenlandske syndikalister ble utvist!


Norsk Syndikalistisk Føderasjon ble stiftet fra romjulen 1916 til nyåret 1917. En betydelig del var utenlandske syndikalister som dro til Norge for å arbeide, og NSF ble etter stiftelsen møtt av et massivt angrep fra arbeidsgiverne og staten.

Les mer..


Det norske klassesamfunnet - De rike får skatteamnesti!


Norsk presse og media  har i mange år vært full av artikler og innslag om svindel når det gjelder trygd. Vanlige folk blir mistenkeliggjort og nedverdiget! Samtidig slipper de ”store” fri: Skattemyndighetene opererer med et skatteamnesti for de som har gjemt unna formuer i utlandet. De slipper unna med å tilbakebetale det de har unndratt i skatt. De får ikke annen straff, og ordningen har faktisk eksitert helt siden 50 tallet.

Les mer..


Støtten til havnearbeiderne må trappes opp!


Vi ønsker dere et godt og aktivt nytt år, og benytter anledningen til å gi et par lenker om den kampen som havnearbeiderne fører!

Les mer..


Streikedikt - På fortauskanten


Dette diktet ble skrevet av en servitør som arbeidet på SAS-hotellet i Oslo, og som leste det på et streikemøte for 21 år siden. De ansatte streiket mot midlertidige ansettelser, og blant disse gikk tamilene ut i sultestreik. Det har høy aktualitet i dag, både når det gjelder å kjempe for faglige rettigheter og å vise solidaritet med flyktninger!

Les mer..


Røde Kors (Alicante)- Gjeninnsett oppsagte Ana!


CNT-AIT Alicante,  som er tilsluttet søsterorganisasjonen vår i Spania kalt CNT-AIT, har bedt om solidaritet med og støtte til Ana til og med den 23. juli fordi Røde Kors vil ha et viktig arrangement i Alicante på den datoen.. Det vil da være markeringer i hele Spania mot oppsigelsen av Ana, og Internasjonale Arbeider- Assosiasjon  (IAA) seksjoner over hele verden vil vise sin solidaritet.

Les mer..