IWA-AIT.ORG

Misconceptions over Split Conference

No Domination, No Authority; We struggle for more on May Day

The History of May Day is also part of the History of Immigrant Labour Struggles

Derfor streiker lokførerne!


Arbeidskjøperne er på offensiven på alle felt. For halvannen år sida streiket pilotene i Norwegian om retten til å være ansatt hos dem som de faktisk utfører sitt arbeid for, og ikke hos bemanningsbyråer. Havnearbeiderne har aksjonert og streiket i opptil tre år i enkelte havner for tariffavtaler og retten til å utføre det arbeidet de i henhold til internasjonale konvensjoner (ILO) har rett til. Også legene streiker for kollektive avtaler, og mot individuelt fastsatte arbeidsplaner. Og nå er det lokførernes tur! Vi gjengir denne artikkelen fra bloggen.no  den 27.9:

Les mer..


Fra NSF sin historie: Den syndikalistiske kvinnegruppe Samhold


NSF ble stiftet i romjula 1916, og har 100 års jubileum. I den forbindelse fortsetter vi med å publisere artikler om NSF sin historie. Denne ganger om aktivitetene til kvinnene i gruppa Samhold!

Les mer..


Meklinga i tariffoppgjøret for bryggearbeiderne er utsatt..


Vi gjengir et innlegg om saken fra Vegard Holm i støttekomiteen for havnearbeiderne.

Les mer..


For 130 år siden som i dag: Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk!


Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, dvs. for 130 år siden, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Les mer..


Spania: Til kamp mot arrestasjoner etter kritisk Dukketeater stykke!


21. mars er verdens dukketeaterdag, og CNT-AIT Granada har sendt Internasjonalen vår –IAA- en appell og minner verden om situasjonen til kameratene deres Alfonso og Raul som kaller seg  ”Dukkeførere Nedenfra”. I begynnelsen av februar ble dukkeførerne fra Granada invitert til Madrids karnevalsfeiring for å presentere showet sitt, kalt ”Heksa  og Don Cristobal”. Under forestillingen ble de arrestert og kan bli dømt til så mye som 7 års fengsel.

Les mer..