IWA-AIT.ORG

Conflict with OZ Dive maky

Clarification Regarding the Libertarian Federation of Mexico

No More Unfair Dismissals at Red Cross Alicante

Røde Kors (Alicante)- Gjeninnsett oppsagte Ana!


CNT-AIT Alicante,  som er tilsluttet søsterorganisasjonen vår i Spania kalt CNT-AIT, har bedt om solidaritet med og støtte til Ana til og med den 23. juli fordi Røde Kors vil ha et viktig arrangement i Alicante på den datoen.. Det vil da være markeringer i hele Spania mot oppsigelsen av Ana, og Internasjonale Arbeider- Assosiasjon  (IAA) seksjoner over hele verden vil vise sin solidaritet.

Les mer..


Havnearbeiderne kjemper for jobbene sine!


Vi har i flere artikler skrevet om den kampen som havnearbeiderne fører. Denne artikkelen er hentet fra bloggen til Vegard Holm, som er meget aktiv i støttekomiteen, og som i mange år var transportarbeider og redaktør av bladet Transportarbeideren.

Les mer..


Den gangen som nå - Til kamp mot utvisningene!


Middelhavet er blitt en massegrav på grunn av at mennesker som flykter fra kriger ikke kom fram til Europa, og norske regjeringer uansett farge masseutsender asylsøkere.

Les mer..


1. mai 2015: Mot Statens og Kapitalens offensiv - Direkte Aksjoner og Solidaritet!


Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Disse Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Les mer..


Om arbeidsforhold i Norwegian


Denne artikkelen som vi gjengir - En Norwegian-pilots bekjennelser- er ca måned gammel, men info`en sier sitt: Når det gjelder fredsplikten, så legg merke til at piloten skriver:

"Nå er det slik i norsk arbeidsliv at vi er mellom forhandlinger, i såkalt fredstid og har ingen aksjonsformer som er lovlig som for eksempel streik. Selskapet har derfor kunnet ture frem som de har villet uten at vår pilotforening har kunnet gjøre annet enn å melde saker inn for arbeidsretten. Rettsvesenets kvern maler dessverre sakte og i mellomtiden har selskapet kommet opp med nye krumspring. Alle saker som har blitt prøvd så langt har gitt pilotforening medhold på avtalebrudd, men i mellomtiden har selskapet funnet på noe nytt."

Les mer..