IWA-AIT.ORG

Victory against Portinox – Teka

ZSP: Hospital Workers Win Contracts

Solidarity With the Workers of Atento, Against the Planned Reductions

ZSP: Sykehus arbeidere i Belchatow sykehuset (Polen) har vunnet jobbene sine tilbake!


Vi henviser til tidligere artikkel på denne sida om konflikten. Vår søster organisasjon i Polen – ZSP- har informert IAA i dag om følgende gledelige melding: ”Kvinnene som har kjempet for arbeidskontrakter for å komme tilbake til arbeid i Belchatow Hospital har vunnet jobbene sine tilbake! De får  arbeidskontrakter gjennom den nye tjenesteleverandøren!

Les mer..


Nye internasjonale aksjoner mot oppsigelser i Portinox -Teka i Granada!


CNT-AIT i Granada har via Internasjonalen (IAA) gitt mer informasjon om  den pågående konflikten angående oppsigelser som er gjennomført i firmaet Portinox. Portinox tilhører Teka Gruppen og 13 personer er blitt oppsagt, og 10 arbeidere krever gjeninnsettelse.. En av dem var fagforeningsrepresentanten til CNT-AIT og 9 andre arbeidere.. En annen fagforening krever også gjeninnsettelse av de oppsagt!

Les mer..


Belchatow i Polen: Sykehusarbeidere tar opp kampen for å få jobbene sine og verdigheten sin tilbake!


Ved utgangen av april, ble 60 kvinner plutselig arbeidsledige ved sykehuset i Belchatow i Polen. Siden da har en stor gruppe av dem kjempet for å få tilbake jobbene sine.

Kvinnene hadde allerede blitt outsourcet fra sykehuset og hadde jobbet der gjennom et firma som heter Kooperativ for funksjonshemmede "Naprzód". Dette selskapet er ikke et kooperativ i vanlig forstand, men et firma som utnytter funksjonshemmede mennesker, for det meste kvinner, over hele Polen. 

Les mer..


Santander bank – Isban: Solidaritet med arbeidere i kamp - gjeninnsett oppsagt CNT-AIT medlem!


Det blir ny Internasjonal Aksjonsdag den 5. juni 2014. Den spanske fagforeningen CNT-AIT, har via fagforeningen Sindicato de Tele-comunicaciones y Servicios Informáticos (STSI), som er medlem av CNT-AIT i Madrid, oppfordrer til å vise solidaritet med arbeidere i kamp i Santander bank og Isban den 5. juni!

Les mer..


12-17 mai: Internasjonal aksjonsuke mot oppsigelser i Mediapost!


"Hvis undertrykkelsen mot arbeiderklassen ikke stopper ved landegrensene, da må  heller ikke solidariteten og de direkte aksjonene gjøre det!"

Les mer..