IWA-AIT.ORG

One year of direct action against Santander Bank

International Presentations in Asia

Victory against Portinox – Teka

Motoffensiv fra PST


Overvåkningskreftene har i media vært på defensiven på grunn av avsløringene til Snowdon om USA`s og Storbrittanninas bruk av Big Data og massiv overvåking av nær sagt alle. Datalagringsdirektivet som AP/ Høyre var positive til er lagt på vent på grunn av en domsavgjørelse i EU etc

Les mer..


Havnearbeiderkonflikten: Stormarkeringer i Mosjøen og Tromsø mot lockout og streikebryteri


Det vil ifølge Transportarbeideren av 30 juli bli arrangert stormarkeringer til støtte for havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø. 16. august kl. 12.00 vil det bli avholdt demonstrasjon på Mosjøen torg mot den ulovlige lockouten av havnearbeiderne. I Tromsø vil det blir markeringer både 22. og 23. august mot det omfattende streikebryteriet i Tromsø havn. Politi er tidligere blitt brukt for å fjerne medlemmer og andre fagorganiserte  som har blokkert lossing og lasting på Hurtigruta for å forhindre streikebryteriet.

Les mer..


ZSP: Sykehus arbeidere i Belchatow sykehuset (Polen) har vunnet jobbene sine tilbake!


Vi henviser til tidligere artikkel på denne sida om konflikten. Vår søster organisasjon i Polen – ZSP- har informert IAA i dag om følgende gledelige melding: ”Kvinnene som har kjempet for arbeidskontrakter for å komme tilbake til arbeid i Belchatow Hospital har vunnet jobbene sine tilbake! De får  arbeidskontrakter gjennom den nye tjenesteleverandøren!

Les mer..


Nye internasjonale aksjoner mot oppsigelser i Portinox -Teka i Granada!


CNT-AIT i Granada har via Internasjonalen (IAA) gitt mer informasjon om  den pågående konflikten angående oppsigelser som er gjennomført i firmaet Portinox. Portinox tilhører Teka Gruppen og 13 personer er blitt oppsagt, og 10 arbeidere krever gjeninnsettelse.. En av dem var fagforeningsrepresentanten til CNT-AIT og 9 andre arbeidere.. En annen fagforening krever også gjeninnsettelse av de oppsagt!

Les mer..


Belchatow i Polen: Sykehusarbeidere tar opp kampen for å få jobbene sine og verdigheten sin tilbake!


Ved utgangen av april, ble 60 kvinner plutselig arbeidsledige ved sykehuset i Belchatow i Polen. Siden da har en stor gruppe av dem kjempet for å få tilbake jobbene sine.

Kvinnene hadde allerede blitt outsourcet fra sykehuset og hadde jobbet der gjennom et firma som heter Kooperativ for funksjonshemmede "Naprzód". Dette selskapet er ikke et kooperativ i vanlig forstand, men et firma som utnytter funksjonshemmede mennesker, for det meste kvinner, over hele Polen. 

Les mer..