For 100 år siden: IAAs stiftelseskongress ble avbrutt to ganger av tysk politi!

Da den syndikalistiske internasjonalen, Internasjonale Arbeider- Assosiasjon, holdt sin stiftelseskongress ved årsskiftet 1922-1923, var det mot en bakgrunn av store omveltninger. Første verdenskrig var avsluttet noen år tidligere, en krig som umiddelbart ble fulgt av omfattende revolusjonære bevegelser i en rekke land, og satte varige trender i verdens utvikling.

KRAS-IAA: Ingen Krig!

Erklæring fra Seksjonen til Internasjonale Arbeider -Assosiasjon (IAA) i den russiske regionen Krigen har begynt. Det folk var redde for, det de advarte om, det de ikke ønsket å tro på, men det som var uunngåelig – skjedde. De regjerende elitene i Russland og Ukraina, oppildnet og provosert av verdenskapitalen, maktbegjærlige Les mer…