Internasjonale Arbeider Assosiasjon (IAA) har organisert internasjonal uke i 2019 og 2020 mot problemet ubetalte lønninger og gjør det i år også fra 11-17 oktober. Gjennom denne uka vil fagforeningene i IAA informere om problemet og hva de gjør i praksis. Ubetalte lønninger er et globalt fenomen, og manglende betaling av lønn skjer over hele kloden.

Det kan dreie seg store summer eller deler av lønna, manglende overtidsbetaling etc. Det kan i verste fall dreie seg om proforma (eller ingen) kontrakter og uformelle muntlige avtaler, noe som gjør det vanskelig å bevise slik praksis, men det er også tilfeller når vi bare lurer på hvor frekke arbeidsgiverne kan få være og hvor de åpenbart bryter loven.

Seksjonene i IAA sin viktigste metode er direkte handling/aksjon, dvs. kollektive protestaksjoner som treffer bedriftene der deres fortjeneste og makt ligger. De må se at problemet ikke bare håndteres av enkeltpersoner som de har bedratt, men av fagforeninger som kjemper sammen med individene.

Når det gjelder handlingsformer, så bestemmes de ut ifra det konkrete problemet og dets omstendigheter. Det kan være en protest foran arbeidsplassen, en blokade av arbeidsplassen, , en nyhetsartikkel om deres praksis, en protest rettet mot deres forretningspartnere, en boikott av deres produkter eller tjenester, en internasjonal solidaritetskampanje etc.

Fagforeninger i IAA har erfaring med ulike konflikter som ser ut til å være håpløse for arbeiderne. Men da folk bestemte seg for å aksjonere (ikke en rettssak) og deltok aktivt i beslutningsprosessen, hadde de en god sjanse til å få lønningene sine og også å forbedre andre forhold! Så bare ta kontakt med (nsf_iaa@hotmail.com ) hvis du vil delta og har en eller flere saker!

Du finner informasjoner (inkludert fra NSF-IAA) om fjorårets aksjoner her:

https://iwa-ait.org/content/international-week-against-unpaid-wages-supported-unions-14-countries-0

Du finner mer informasjon på IAA sidene:

www.iwa-ait.org

https://www.facebook.com/iwa.ait

Kategorier: IAA