Kvinnedagen 8. mars 2023!

   Bilde tatt av politiet Vi gjengir i anledning av 8. mars noen ord fra Emma Goldman. I løpet av livet var hun en frittenkende, kontroversiell skikkelse i kvinnebevegelsen. Kvinnekampen skulle ikke avgrenses til å være innenfor statens og det rådende kapitalistiske systems rammer: Emma Goldman var anarkist! Hennes agitasjon, forfatterskap og forelesninger spenner Les mer…

Fagforeningskonflikt i Strancally Castle i Irland

De velstående eierne av Strancally Castle i Irland står overfor en lang rekke krav fra de tjenesteytende- og vedlikeholdsarbeiderne som arbeider der.  Kravene er som følger: Urettferdig/urettmessig oppsigelse Fravær av enkelte lønnsslipper. Innbetalte beløp vises ikke i lønnsslippene. Ulovlig trekk i lønn. Manglende utbetaling av lønn. Manglende etterbetaling ved oppsigelse. Obligatorisk Les mer…

For 100 år siden: IAAs stiftelseskongress ble avbrutt to ganger av tysk politi!

Da den syndikalistiske internasjonalen, Internasjonale Arbeider- Assosiasjon, holdt sin stiftelseskongress ved årsskiftet 1922-1923, var det mot en bakgrunn av store omveltninger. Første verdenskrig var avsluttet noen år tidligere, en krig som umiddelbart ble fulgt av omfattende revolusjonære bevegelser i en rekke land, og satte varige trender i verdens utvikling.

KRAS-IAA: Ingen Krig!

Erklæring fra Seksjonen til Internasjonale Arbeider -Assosiasjon (IAA) i den russiske regionen Krigen har begynt. Det folk var redde for, det de advarte om, det de ikke ønsket å tro på, men det som var uunngåelig – skjedde. De regjerende elitene i Russland og Ukraina, oppildnet og provosert av verdenskapitalen, maktbegjærlige Les mer…