Det skeive lønnsgapet

Dette er en artikkel som er skrevet av skeive arbeidere som er organisert i Bristol i søsterorganisasjonen vår i Storbritannia som heter Solidarity Federation. Det er en veldokumentert artikkel som setter de skeives kamp inn i et klasseperspektiv. Det er juni, og regnbueflaggene henger overalt. Bare i én måned ønsker Les mer…

Til streik i 4 dager

Forhandlingene og meklingen ble brutt og 23 000 arbeidere gikk på mandag den 17.4 ut i streik. Partene kranglet etter bruddet om hvem som har brutt taushetsplikten. Opplegget er at partene skal diskutere lønnsforhold uten at medlemmer og andre skal få innsikt og blande seg inn i prosessen underveis. Det ble oppnådd en avtale Les mer…

Arrestbilde av Emma Goldman

Kvinnedagen 8. mars 2023!

Vi gjengir i anledning av 8. mars noen ord fra Emma Goldman. I løpet av livet var hun en frittenkende, kontroversiell skikkelse i kvinnebevegelsen. Kvinnekampen skulle ikke avgrenses til å være innenfor statens og det rådende kapitalistiske systems rammer: Emma Goldman var anarkist! Hennes agitasjon, forfatterskap og forelesninger spenner over et bredt spekter av Les mer…

Fagforeningskonflikt i Strancally Castle i Irland

De velstående eierne av Strancally Castle i Irland står overfor en lang rekke krav fra de tjenesteytende- og vedlikeholdsarbeiderne som arbeider der.  Kravene er som følger: Urettferdig/urettmessig oppsigelse Fravær av enkelte lønnsslipper. Innbetalte beløp vises ikke i lønnsslippene. Ulovlig trekk i lønn. Manglende utbetaling av lønn. Manglende etterbetaling ved oppsigelse. Obligatorisk Les mer…