Levekostnadene til vanlige arbeidsfolk har økt og øker kraftig over hele verden. Samtidig søker kapitalen å utvide sitt marked, og den «sosiale lønna» angripes. Stadig flere offentlige sektorer som helse- og undervisning er i dyp krise, samtidig som pensjonsvilkår forringes, og det skjer som alle vet også i Norge. 

De byråkratiske fagorganisasjonene er sentralstyrte, og er absolutt ikke bygd for kamp. Fagbevegelsen har blitt en del av et meget forutsigbart klassesamarbeidssystem med fredsplikt, og arbeidskjøperne bruker makta si og styringsretten sin til å presse fram sine posisjoner.

Tariffoppgjørene er i gang. Oppgjørene koples til produktivitet i privat sektor sies det, så de som tror at man vil ta igjen lønnsnedslag fra de foregående årene tar feil. LO- ledere har ved flere anledninger understreket at det ikke er slik de jobber. De er ansvarlige overfor fronfagsmodellen, sier de, og krever 5.2% selv om arbeiderne i sektoren skulle ha hatt 13% for å ta igjen sin tapte andel av verdiskapningen. 

Det er også verdt å merke seg at de viktigste tariffavtalene i den viktigste eksportindustrien, oljeindustrien, ikke er med i fronfagsmodellen. Modellen er helt klart et opplegg for «moderasjon» i privat sektor, samtidig som ramma blir tredd ned over de som arbeider i offentlig sektor som ikke har lokale forhandlinger med gå-sakte bestemmelser for å fremme lønnskrav.

Som anarkosyndikalister er vi imot alle kapitalistiske kriger. Det er arbeidsfolk som på alle måter får lide. Foruten krig i Ukraina, Sudan, Etiopia osv. Er søkelyset på Midt -Østen. Hamas foretok et brutalt angrep og gisseltaking den 7. oktober, og Israels krigsforbrytelser og folkemord for å fordrive palestinerne siden da sjokkerer en hel verden. Israel hadde ikke klart dette uten støtte fra «Norges nærmeste allierte» USA!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk: Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Vi sloss sammen med våre søsterorganisasjoner i Internasjonale Arbeider- Assosiasjon (IAA) for et nytt økonomisk system med et reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret

Illustrasjon; Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Kategorier: Norge