Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Levekostnadene til vanlige arbeidsfolk har økt og øker kraftig over hele verden. Samtidig søker kapitalen å utvide sitt marked, og den «sosiale lønna» angripes. Stadig flere offentlige sektorer som helse og undervisning er i dyp krise, samtidig som pensjonsvilkår forringes. Arbeiderklassen har bare ett «våpen» mot denne utviklinga, og det er selvstendig kamp og solidaritet.

De byråkratiske fagbevegelsene er sentralstyrt, og er absolutt ikke bygd for kamp. Fagbevegelsen har blitt en del av et meget forutsigbart klassesamarbeidssystem med fredsplikt, og arbeidskjøperne bruker styringsretten sin til å presse fram sine posisjoner. Vi fikk nå i april for første gang siden 2. verdenskrig oppleve en streik i et mellomoppgjør. Streiken varte i 4 dager, og framstilles som en stor seier. Det er noe vi ikke kan se oss enige på bakgrunn av lønnsnedslagene de siste to åra, og at prisveksten i år bare fortsetter. 

Som anarkosyndikalister er vi imot alle kapitalistiske kriger, og det er arbeidsfolk som på alle måter får lide. Det var i mars i år 20 år siden starten av USAs brutale og langvarige invasjon av Irak, og den fullskala invasjonen som Russland startet den 24.2 av Ukraina i fjor, er inne i sitt andre år. Stormaktene driver et spill: Russlands invasjon er en brutal krig, ikke en spesialoperasjon. USA støtter Ukraina for å svekke Russland militært som USAs forsvarsminister Lloyd Austin sa det i april 2022. For USA er det Kina som er hovedfienden. De vil også hindre at EU blir en selvstendig blokk som motarbeider USAs interesser.

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk: Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Staten og Kapitalen kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv! Vi sloss sammen med våre søsterorganisasjoner i Internasjonale Arbeider- Assosiasjon (IAA) for et nytt system med et reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

Kategorier: Norge