Forhandlingene og meklingen ble brutt og 23 000 arbeidere gikk på mandag den 17.4 ut i streik. Partene kranglet etter bruddet om hvem som har brutt taushetsplikten. Opplegget er at partene skal diskutere lønnsforhold uten at medlemmer og andre skal få innsikt og blande seg inn i prosessen underveis.

Det ble oppnådd en avtale på torsdag den 20.4 etter 4 dagers streik. Det var planlagt en opptrapping av streiken hvor 15 000 skulle gå ut i streik på fredag, men det ble avblåst ved at det var oppnådd enighet.

Det er den første streiken i et mellomoppgjør siden 2. verdenskrig, og mellomoppgjørene er virkelig i sentralistisk LO-NHO tradisjon en oppgjørsform hvor alt styres sentralt.

I forhandlinger/mekling, og så brudd

De “hemmelige” tallene var slik de framkom i “Debatten” på NRK den 19.4:

-Overhenget til 1.9%. Overhenget beskriver forskjellen mellom gjennomsnittslønna for 2022,

og lønnsnivået i slutten av 2022.

 -De regnet sannsynligvis med 1.4% i lokale tillegg. Dette er vanlig å ha med, men kontroversielt siden de fleste i offentlig sektor og bedrifter i privat sektor ikke har reelle lokale forhandlinger som monner økonomisk.

 -Og det generelle lønnstillegget ble da 1.9%.

 -Dette ble til sammen 5,2%!

Resultatet etter 4- dagers streik

-Overheng 1.4% (Dette er for “Frontfaget”, kan variere etter bransje)

-Lokal lønnsglidning/tillegg 1.7%

-Generelt lønnstillegg 2.1%

-Det blir samme ramma på 5.2%

Det er altså små endringer, selv om det blir noe bedre lavlønnstillegg. LO leder Peggy Hessen sa ved bruddet at alle skulle få økt kjøpekraft, men hun modererte seg raskt og sa under streikedagene at det er så mange overenskomster at hun ikke kan garantere økt kjøpekraft til alle.

Det er ganske klart at LO la opp til en kort streik ved å ta ut “sensitive” bedrifter

Man kan se hva de som tar ut arbeidere i streik sentralt i forbundene og hovedorganisasjonene tenker om videre utvikling av konflikten ved å studere streikeuttaket. De fleste uttakene ville ikke gi påskudd til for eksempel å innføre tvungen lønnsnemd, men vi merker oss at nettavisa E24 skrev den 20.4:

«Den varslede nedstengingen av flere smelteverk skal være noe av bakgrunnen for at partene nå har kommet til enighet. Bedrifter i Kristiansand, Bremanger og Lillesand, blant flere,

hadde måtte begynt nedstengingen av sine smelteovner om streiken hadde blitt trappet opp fredag. Det kunne ha ført til ett års utsatt produksjon.».

Media nevnte også at uttakene kunne ført til at droneproduksjonen til Ukraina hadde stoppet opp på Nammo på Raufoss, og det kunne ha gjort at streiken ble stoppa av regjeringa.

Dette tyder på at LO sentralt ikke så for seg en konflikt som skulle vare mye utover de 4 dagene.

Avtalen blir nå markedsført som et “historisk bra resultat” 

Men så har også levekostnadene vært historisk høye. Og det det er helt feil å si at det sikrer kjøpekrafta:

Prisveksten ble anslått av Det Tekniske Beregningsutvalget (TBU) til å være 4.9% i sin mars rapport. Det er ikke fakta, bare en antakelse. Og hvis 4.9% viser seg å stemme: Lønnsøkning på 5.2% minus 4.9% gir 0.3% i økt kjøpekraft.. Imponerende?

TBU nevnte i sin rapport at tallet på 4.9% er usikkert på grunn av krigen i Ukraina, prisøkninger på import etc. Og vi vil tilføye at kronas verdi er svak og dermed blir det dyrere å importere varer, og det vil igjen føre til høyere priser!

I fjor skrev TBU til Hovedoppgjøret at prisveksten ble antatt til å være 3,3%, og den ble på 5.8%. Det ble 2.5% i lønnsnedslag!

Hva skjedde egentlig?

Vi sier ikke at det ikke var reelle motsetninger: Arbeidskjøperne bruker styringsretten sin til å presse fram sine posisjoner, og det gjør de også i de lokale lønnsforhandlingene. Det blir derfor viktigere enn før for “frontfaget” og andre å forhandle fram større tillegg sentralt.

Men slik konflikten ble gjennomført, var det ikke lagt opp til stort mer enn en 4 dagers markeringsstreik. Selv om resultatet var magert, fikk LO- ledelsen markert seg og noen av dem brukte til og med uttrykket «klassekamp» om det som foregikk. Resultatet ble presentert som en stor seier etter en streik, og LO medlemmer fikk utløp for raseri mot de høye kostnadene!

Man kan ha mange tanker om dette, og en av de er denne: Tenk om LO hadde vært en kamporganisasjon og pyramiden hadde vært snudd hvor kampen ble ført nedenfra av medlemmene. Det hadde virkelig vist hvilken makt arbeidsfolk har!

Kategorier: Norge