Fagbevegelsen er passiv, frontfagsramma er overskredet av prisveksten for lenge siden,og folk opplever reallønnsnedgang og dyrtid. Og i statsbudsjettet blir noen usosiale kutt reversert og puslete tiltak markedsført som seire. Det er et budsjett for økt fattigdom uansett hva det blir framstilt som!

 

Regjeringa går baklengs inn i krisa. Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (SP) foreslo i sitt statsbudsjettforslag for 2023 usosiale kutt som for eksempel kutt av dagpenger, og så lar de SV “redde” det etterpå og det blir beskrevet som en stor seier.

 

332 kr i måneden (11 kroner dagen) for enslige minstepensjonister er også betydelig ifølge regjeringspartiene, og enslige forsørgere får 5000 kr i året. Men ingen av regjeringspartiene kunne på Debatten i NRK den 29.11 forklare om fordelsbeskatningen ble fjerna..

 

Vi går ikke her gjennom alle tiltakene, men det er puslete tiltak som ikke hjelper mot dyrtida. Store grupper får ingenting som unge uføre, sosialhjelpsmottakere, samboende/ ektepar som er minstepensjonister, uføre og AAP (Arbeids Avklaring Penger) -mottakere på minstesats som ikke har barn får ikke en krone ekstra. Det blir fortsatt dyrere å være syk etter dette forliket fordi egenandelene for syke øker.

 

BSU (Bolig Sparing for Ungdom) ordningen forringes. Skattefradraget kuttes fra 20% til 10% og BSU er den eneste måten ungdom uten rike foreldre kan spare til bolig uten at det spises opp av inflasjonen. BSU er ikke perfekt, men hva er alternativet? SV har tidligere nevnt å innføre flere startlån Husbanken, men blir de økt tilstrekkelig og er det smart å sette flere unge til gjeld hos staten? Vi tipper at dette gjøres for å bruke de 600 millionen kr. som det “spares” på BSU på andre saker. Partiene på venstresiden viser at de unge ikke kan stole på at partiene kan best ivareta deres interesser.

Grupper blir satt opp imot hverandre, og ikke uventa: Vinnern i budsjettet er NATO- forsvaret og våpenindustrien, og ikke vanlige folk!

Kategorier: Norge