Bilde av Emma Goldman tatt av Chicago Police Department, Public domain, via Wikimedia Commons

Bilde av Emma Goldman FOTO: Chicago Police Department, Public domain, via Wikimedia Commons

Vi gjengir i anledning av 8. mars noen ord fra Emma Goldman. I løpet av livet var hun en frittenkende, kontroversiell skikkelse i kvinnebevegelsen. Kvinnekampen skulle ikke avgrenses til å være innenfor statens og det rådende kapitalistiske systems rammer: Emma Goldman var anarkist!

Hennes agitasjon, forfatterskap og forelesninger spenner over et bredt spekter av problemstillinger i kvinnekampen, inkludert fengselsvesenet, ateisme, ytringsfrihet, militarisme, kapitalisme, arbeidernes frigjøring, ekteskap, fri kjærlighet og homofili.

Hun skrev i “Woman Suffrage,” Anarchism and Other Essays, i 1910 at:

«Kvinnens utvikling, hennes frihet, hennes uavhengighet, må komme fra og via henne selv. For det første ved å hevde seg som en personlighet, og ikke som en sexvare.

For det andre, ved å nekte noen rett over kroppen hennes; ved å nekte å føde barn, med mindre hun vil det selv; ved å nekte å være en tjener for Gud, staten, samfunnet, mannen, familien osv., ved å gjøre livet hennes enklere, men dypere og rikere.

Bare det vil sette kvinnen fri, vil gjøre henne til en kraft hittil ukjent i verden, en kraft for ekte kjærlighet, for fred, for harmoni; en kraft av guddommelig ild, som er livgivende; en skaper av frie menn og kvinner.»

Ha en vellykket internasjonal kvinnedag den 8. mars 2023!