Bilde tatt av politiet

Vi gjengir i anledning av 8. mars noen ord fra Emma Goldman. I løpet av livet var hun en frittenkende, kontroversiell skikkelse i kvinnebevegelsen. Kvinnekampen skulle ikke avgrenses til å være innenfor statens og det rådende kapitalistiske systems rammer: Emma Goldman var anarkist!

Hennes agitasjon, forfatterskap og forelesninger spenner over et bredt spekter av problemstillinger, inkludert fengselsvesenet, ateisme, ytringsfrihet, militarisme, kapitalisme, arbeidernes frigjøring, ekteskap, fri kjærlighet og homofili.

Hun skrev i “Woman Suffrage,” Anarchism and Other Essays, i 1910 at:

«Kvinnens utvikling, hennes frihet, hennes uavhengighet, må komme fra og via henne selv. For det første ved å hevde seg som en personlighet, og ikke som en sexvare.

For det andre, ved å nekte noen rett over kroppen hennes; ved å nekte å føde barn, med mindre hun vil det selv; ved å nekte å være en tjener for Gud, staten, samfunnet, mannen, familien osv., ved å gjøre livet hennes enklere, men dypere og rikere.

Bare det vil sette kvinnen fri, vil gjøre henne til en kraft hittil ukjent i verden, en kraft for ekte kjærlighet, for fred, for harmoni; en kraft av guddommelig ild, som er livgivende; en skaper av frie menn og kvinner.»

Ha en vellykket internasjonal kvinnedag den 8. mars 2023!

Kategorier: Uncategorized