Hele verden følger situasjonen i Hviterussland med bekymring. Opprøret som har oppstått i det hviterussiske samfunnet vokser mot de autoritære myndighetene og det manifesteres i ulike former. Vi ser med interesse og beundring ikke bare på massedemonstrasjonene, men også streikene i ulike yrker som uttrykker sinnet til den lokale arbeiderklassen mot tyranniet. Vi håper at streikene til slutt blir til en universell kamp som vil føre til at diktatoren Alexander Lukasjenko blir styrta.

Polens syndikalister (ZSP) uttrykker solidaritet med den hviterussiske arbeiderklassen, og tror at opprøret mot regjeringen vil føre til at arbeidere får økt tiltro til sin egen styrke og at de sjøl kan lede kampen på en ny og modigere måte. Vi anbefaler sterkt at arbeidstakerne starter prosessen med å forene seg til en selvstyrt, grasrotarbeidsbevegelse som ikke er avhengig av politiske partier og byråkratiske fagforbundsledere. Og at arbeiderne via massestreiker kan ta kontroll over arbeidsplasser og produksjonsmidler. Kun organisert og systematisk konfrontasjon av samfunnet forent i fagforeninger kan vinne denne kampen.

Uavhengige fagforeninger vil være et viktig og nødvendig steg for å frigjøre det hviterussiske samfunnet. Vi tror at arbeiderne, basert på samfunnsansvaret, vil gjenoppbygge det politiske og økonomiske systemet i landet.

Vi håper ikke at dere i Hviterussland gjør den samme feilen som i Polen: Slagord om solidaritet mot det gamle diktaturet ble på grunn av politisk naive ledere omgjort til et diktatur av kapitalistisk makt og næringsliv. Polske arbeidere føler fortsatt konsekvensene av denne feilen! Det er derfor ikke nok å skifte fra en politisk makt til en annen. Det er nødvendig å gjenoppbygge samfunnet fra bunnen av og legge de selvstyrte strukturene i det nye samfunnet.

Kjære arbeidere, kjære arbeidere! Vi uttrykker vår støtte for deres ønske kamp for frihet og håper at dere vinner kampen mot vold og undertrykkelse som er ført av Alexander Lukasjenkos autoritære stat. Kampen dere fører dreier seg om å kvitte seg med undertrykkelsen av alle arbeidere i Hviterussland. Seier over det blodige regimet avhenger av dere!

Vi er med dere!

Polsk syndikalistisk union (ZSP IWA-AIT)

Oversatt fra www.iwa-ait.org