Skylder sjefen deg penger? Ønsker du å engasjere deg i aksjoner for å forbedre arbeidstakernes vilkår, ikke bare for én uke i året og ikke bare om spørsmålet om ubetalt lønn? Gi oss beskjed. «International Week Against Unpaid Wages» ble etablert i 2019 av Internasjonal Arbeider- Assosiasjon (IAA) for å synliggjøre fenomenet ubetalt lønn og mulighetene for å slå tilbake ved bruk av anarkosyndikalistiske metoder. Fra 10. til 16. oktober vil vi rette oppmerksomheten mot denne saken i ulike former.

HVA GJØR VI?

Ubetalt lønn er et utbredt fenomen til tross for at det i mange land er straffbart. Som fagforeninger beviser vi i praksis at vi sammen kan motarbeide det, også på arbeidsplasser med tvilsomme (eller ingen) kontrakter og uformelle muntlige avtaler. Når vi tar grep for å få ubetalt lønn, viser vi sjefene at problemene de forårsaker ikke lenger håndteres av enkeltpersoner, men av en gruppe mennesker som vet hva de skal gjøre og er fast bestemt på å ikke gi opp.

Vi gjør det klart at ingen slipper lett unna med manglende lønn (inkludert lønn i prøvetida, overtidstillegg, lønnskompensasjon osv.). Vi kan lykkes. Desto mer når vi kommer sammen, og ikke stoler på domstolene, men på våre egne evner og aktivt engasjere oss i våre kamper for skyldig lønn. For det er gjennom vår egen innsats vi virkelig kan endre forholdene vi lever under. Og hvis vi handler gjennom fagforeninger, har vi større sjanser til ikke bare å få lønnen, men også å forbedre den generelle situasjonen på arbeidsplasser, i lokalsamfunn og samfunnet generelt.

HVORDAN DELTA I DEN INTERNASJONALE UKEN MOT UBETALTE LØNN?

I løpet av aksjonsuka øker vi bevisstheten om manglende utbetaling av lønn, organiserer protestaksjoner foran bedrifter og arbeidsplasser som ikke betaler lønn eller de vi nå kjemper mot, og vi diskuterer måter å hjelpe hverandre i praksis.

  • Hvis sjefen din skylder deg lønn og du ønsker å handle, kontakt oss.
  • Del dine erfaringer om hvordan du klarte å få lønnen du skyldte.
  • Spre vårt reklamemateriell om emnet (klistremerker eller plakater) i ditt område
  • Del innlegg om temaet på sosiale medier.
  • Ta del i aktiviteter som tar sikte på å forbedre forholdene for arbeidstakere, ikke bare i løpet av en uke i året og ikke bare om spørsmålet om skyldig lønn.

NSFs anmerkning: Les gjerne materialet om aksjonsuka 2021 på NSF nettsida: www.nsf-iaa.org  Her finner du/dere også kontaktinformasjon!

DET ER MER ENN DET – DEN ANARKO-SYNDIKALISTISKE TILNÆRMINGEN

Mens ubetalte lønn kan vinnes, vil kapitalismen alltid støtte sjefene for å prøve de samme gamle, men også nye triksene på oss igjen og igjen for å tjene mer (eller dekke deres tap). Stigende priser og inflasjon rundt om i verden gjør levekårene våre enda verre. Vi befinner oss i en situasjon der ubetalt lønn har enda mer ødeleggende konsekvenser for oss og menneskene som stoler på oss.

Denne situasjonen åpner for å se spørsmål i en bredere sammenheng, for eksempel om behovet for kamp for høyere lønn. Men når vi ser på hvordan vi og menneskene rundt oss lever, og hvor mye undertrykkelse som skjer rundt oss (for ikke å snakke om ødeleggelsen av planeten og klimakrisen), tenker vi at det er fornuftig å tenke på en helt annen samfunnsorden.

Fagforeningene som er tilsluttet IWA streber etter mer enn bare å forbedre arbeidernes vilkår ved å kjempe for høyere lønn, bedre arbeidsforhold, skyldig lønn osv. Vi ønsker en verden der folks behov er de sentrale. En verden uten kapitalisme og dens produksjon for profitt, som har brakt oss til randen av en økologisk katastrofe. En verden uten hierarkier i alle sfærer av det sosiale livet som kunstig deler oss og er en grobunn for ulikhet og undertrykkelse. Og en verden uten stat som kapitalismens frelser og makthaver over samfunnet.

Vi trenger ingen av disse tingene for å leve et lykkelig liv og utvikle samfunnet vårt. Det er derfor vi samkjører oss med arbeidere i regioner over hele verden. Vi organiserer oss på en måte som vil unngå hierarkiske relasjoner mellom oss og gir hver enkelt person medbestemmelse. Vi deler våre erfaringer og bygger en kultur for gjensidig støtte. Hvis du liker vår tilnærming, kontakt oss. For å lære mer om IWA, besøk www.iwa-ait.org

Skrevet av Priama Akcia union (IWA/AIT Slovakia )

Kategorier: IAA