Det er idag 10 år siden de forferdelig terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Vi vedlegger vår uttalelse fra dengang!

Angående terror bombeangrepet i Oslo og massakren på Utøya fredag ​​22. juli

Det som har vært av politisk vold i Norge har alltid kommet fra det ytre høyre. Mens politiet har konsentrert om “radikale islamister”, har ytre høyre vold skjedd igjen, denne gangen til en veldig stor, grusom og blodig grad! NSF-IAA har uttrykt sin kondolanse til ofrene for denne blodige terrorismen og ønsker å si følgende.

Innledning

Som en innledning vil vi si at det er et farlig klima under dagens kapitalisme som rammer mange land og også Norge:

 • Kapitalismen er i en alvorlig krise. Regjeringer gjennomfører nedskjæringsprogrammer og blir sikkerhetsstater. Arbeidsledigheten er økende. Innvandrere blir syndebukker for problemer og asylsøkere blir deportert. I Norge ble pensjonene i privat sektor kuttet med støtte fra LO, og andre kutt er på vei.
 • Den rød-grønne regjeringen deporterte  4615 asylsøkere i 2010 og så langt har 2000 asylsøkere blitt deportert i år.
 • Den globale kapitalismen utbytter og driver kriger. Den viktigste trusselen etter 11. september er radikal islam / terroristgrupper. Norge deltar i Afghanistan og Libya krigene under navnet “humanitære operasjoner” etc
 • Organisasjoner som NHO som sier at  bølger av innvandrere,  pensjonister og folk på trygd  truer velferdsmodellen. Innvandring / innvandrere med lav utdanning fra ikke-vestlige land lønner seg ikke og er ikke bærekraftig. Norge bør i stedet importere høyt kvalifiserte fagarbeidere. Regjeringen har bedt om offentlig utredninger om disse spørsmålene.
 • Partier som presser på for en reaksjonær politikk. I Norge ble Fremskrittspartiet det nest største partiet med 41 representanter i  stortingsvalget i 2009. Innvandrere av “muslimsk opphav” er stigmatisert. Behring Breivik var på et tidspunkt medlem av dette partiet.
 • De høyreekstreme. Nazistene og Fascistene/høyreekstreme er i Norge små grupper, i hvert fall når det gjelder å mobilisere i gata. Men nettstedene til de nye høyreekstreme har et stort publikum og støtte når det gjelder  ideer!

Dagens fascisme

Terroristen og frimureren Anders Behring Breivik er fra Oslo vest  som er overklassedelen av Oslo, og like før de forferdelige terrorhandlingene publiserte han sitt manifest. Han beskriver de kristne korsfarerne gjennom historien til vår tid og forberedelsene han gjorde, som ifølge ham var ferdige noen timer før de forferdelige angrepene den 22 juli.

Morderens meninger er en del av et bredere politisk og kulturelt skifte etter som anti-islamske og fremmedfiendtlig web-sider, grupper og organisasjoner mer og mer slår rot over hele Europa. De sier at de angriper islam av såkalte kulturelle grunner og at de er anti-rasister, anti-fascister, anti-totalitære etc. Men la det være klart, dette er bare en måte å bygge taktiske fronter for å få et større publikum. Det opplagt samsvar mellom synspunktene til Behring Breivik og de som kjennetegner fascismen:

 • Nasjonalisme og / eller europeisk identitet, super patriotisme med en historisk oppgave.
 • Jøder er blitt erstattet av muslimer som fiender som må bekjempes og deporteres ut av Europa. Islam blir sett på som en eksistensiell trussel mot verden og ledere og regjeringer er ”kollaboratører”i som tillate islam å “infiltrere” Vesten.
 • Konspirasjonsteorier.  ”Sions-vises protokoller ”ble laget i 1903 i Russland. Selv om de viste seg å være falske før nazistene introduserte dem til tyske skoler i 1933, ble de brukt som et “bevis” at jødene forberedte verdensherredømmet.

Nå er det sammensvergelsen angående Eurabia. Det blir henvist til en antatt protokoll fra 70-årene der arabiske land og europeiske land skal ha inngått en avtale der europeere skal  ha  tillatt “muslimsk” “invadering”  av Europe.

 • Nazistene / fascister bruk av uttrykket  ”jøde-bolsjeviker” er nå erstattet av ” islam – kulturelle marxister”.
 • Populisme og elitisme. Massene skal mobiliseres, men massene er bare et middel for deres egne Elite tanker og planer om å innføre diktaturer.
 • Den fascistiske forherligelse av vold, og de militære begrepene brukes: Muslimene er okkuperer Europa,  demograf er deres våpen,  og de har  laget en hemmelig plan med Den kulturelle marxistiske forræderne etc.
 • Dette inkluderer også glorifisering av såkalte militære ordener. Behring Breivik skriver han møtte likesinnede  fra hele Europa, og også at han møtte en “serbisk korsfarer” og “krigshelt” som hadde drept mange muslimer i kamp. EU mente han var en krigsforbryter som burde bli straffet.

Det bør ikke være noen tvil om at det går en voldelig linje gjennom historien og Behring Breivik er helt opplaget plantet i denne tradisjonen. Terroristbomben som drepte åtte mennesker i Oslo og massakren på Utøya som myrdet 69, de fleste unge mennesker mellom 14-22 år, betegnes av regjeringen og pressen som det største angrepet siden den andre verdenskrig da nazistene okkuperte Norge.

Sangen “Til Ungdommen” av Nordahl Grieg blir sunget over hele Norge i disse dager. Dessverre er det lite informasjon i media om opphavet til denne sangen som ble laget for å bekjempe fascistene i 1936. Det fascistiske opprøret for 75 år siden i Spania ble på mange steder slått tilbake av arbeiderne som også overtok fabrikker og jorda.

Moderne Fascismen må bekjempes samtidig som  vi aldri glemmer erfaringene til de spanske arbeiderne. Arbeiderklassen må kjempe både mot fascismen og for sine arbeidsforhold og rettigheter! Og til slutt, å bli kvitt fascismen en gang for alle betyr at vi må bli kvitt systemet som gang på gang gjør at den dukker  fram igjen – Kapitalismen.

Oslo, 2 august 2011
NSF-IAA Arbeidsutvalget

Kategorier: Norge