Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Vi ser nå at levekostnadene til vanlige arbeidsfolk øker kraftig over hele verden. Staten og Kapitalen velter kostnadene over på arbeidsfolk: De privatiserer profitten, mens den sosialiserer elendigheta, dvs. at vi må betale for kapitalens «kriser». Arbeiderklassen har bare ett «våpen» mot denne utviklinga, og det er selvstendig kamp og solidaritet. Vi fører kampen internasjonalt gjennom Internasjonale Arbeider- Assosiasjon (IAA) som er 100 år i romjula 2022!

Kapitalismen er en automat som produserer utbytting, fattigdom, rasisme, arbeidsløshet, nasjonalisme og kriger. Når det gjelder det siste, så oppstår det kriger og konflikter om ressurser, økonomier og territorier. Det ser vi nå flere steder i verden, ikke minst i Ukraina hvor Russland startet en forferdelig krig den 24. februar i år.

Som anarkosyndikalister sier vi nei til krig og militarisme da det er arbeidsfolk som rammes på alle måter! De russiske makthaverne kaller invasjonen en «spesialoperasjon» og prøver på denne måten å skjule Russlands egentlige hensikter med krigen samt å tildekke krigens brutale karakter.

Dette løgnaktige språket er ikke nytt. Russland har benyttet det om Tsjetsjenia, NATO bombinga av daværende Jugoslavia i 1999 ble markedsført som en «humanitær intervensjon», og USAs langvarige og blodige krig mot Irak fra 2003 ble kalt en «operasjon for irakisk frihet» etc. De fleste agendaene, eller deler av dem, dukker opp etter hvert, og mens dette skrives sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin til «Business Insider» den 25.4 at det er USAs mål å gjøre Russland så svekket at de ikke kan invadere et annet land igjen.

De eksisterende byråkratiske fagbevegelsene er ikke bygd for kamp. Klassesamarbeid med tariffavtaler/bindende overenskomster med fredsplikt hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner og vi trenger en fri og kjempende fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk: Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Staten og Kapitalen kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv! Vi sloss sammen med våre søsterorganisasjoner i Internasjonale Arbeider- Assosiasjon (IAA) for et nytt system med et reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

Nei til krig!

For en fri og kjempende fagbevegelse!

Nettsida til IAA: www.iwa-ait.org

https://www.facebook.com/iwa.ait

Kategorier: krigNorge